Články


Kvalita každého žensko-mužského vztahu je ve velké míře stanovená tím, jak hluboce pochopí muž podstatu ženy, se kterou je propojen a jak moc je žena schopná se muži otevřít. Je to nejen o poznání podstaty konkrétní ženy, která je vedle muže, ale především se jedná o to, jak hluboce muž prostoupil do neznámých vod vesmírného ženského principu úplně...

Mnoho duší inkarnovaných v dnešní době v sobě nese ukrytou vzpomínku na období, které se zdá být velmi vzdálené, ale i tak velmi silně ovlivňuje psychické nastavení mnoha lidí žijících v dnešním světě. Jedná se o období bájné Atlantidy. Pro téma tohoto článku není důležité popisovat absolutně přesně, jak to doopravdy s Atlantským příběhem bylo....

Jedním z nejdůležitějších aspektů duchovního růstu je nalezení vize. Vize není jenom nějaká naše představa, kterou si sestavíme, podle toho, co si nejvíce přejeme. Vize je uložená někde velmi hluboko v nevědomých rovinách lidské bytosti a proces její hledání a nalezení je duchovní prací par excellence. Vize pramení hluboko ze zdroje naší duchovní...