Božský potenciál v každém z nás

28.01.2017

Náš svět byl stvořený s určitým záměrem. Každý člověk vyvíjející se po spirále duchovního růstu se k tomuto prvotnímu záměru přibližuje víc a víc. Tento vyšší cíl určitě nelze jen tak definovat pouze naší rozumovou částí, ale pokud k rozumu přidáme i inteligenci srdce, tak se tohoto cíle můžeme lehce dotýkat a nechat se jím vést na naší cestě životem. Vyšší inteligence, která stvořila náš vesmír (a neustále ho vytváří) vložila do všeho stvořeného určitý potenciál. Potenciál je takovým semínkem, které v sobě obsahuje určitý Božský plán k dosažení vyššího cíle. Potenciály různých dílčích součástí vesmíru se od sebe samozřejmě liší, ale dohromady tvoří jeden veliký potenciál celého vesmíru, k jehož naplnění všichni společně směřujeme. Pojďme se teď konkrétně podívat na potenciál lidské bytosti.


Všichni jsme byli určitě mnohokrát svědky toho, co všechno může dokázat člověk. Jsou to opravdu velmi ohromné a obdivuhodné činy. Tyto velké činy jsou především zásluhou probuzeného lidského potenciálu. Osobně jsem byl svědkem mnoha téměř neuvěřitelných transformací lidí, kteří tento dar v sobě probudili a začali ho aktivně používat ve prospěch sebe a následně i ve prospěch svého okolí. Dosah jednoho člověka s probuzeným potenciálem je nezměrný. Představte si, jak by vypadal náš svět, kdyby byla každá lidská bytost vedená k probuzení všech svých mimořádných schopností. Tyto mimořádné schopnosti nemá jenom několik vyvolených jedinců - má je v sobě opravdu každá lidská bytost. To o čem píši, není žádná abstrakce nebo něco, čeho se nemůžeme dotknout. Součástí našeho potenciálu jsou naprosto reálné individuální nástroje, na které si každý z nás může šáhnout, osvojit si je a začít je používat. Vědci již dávno přišli na to, že člověk využívá jen velmi malý podíl kapacity našeho mozku. Kde se tedy stala "chyba"?

Jedním z aspektu, který v dnešní době blokuje potenciály mnoha lidí, je náš současný vzdělávací systém. Tento článek si nebere za cíl hanobit naše školství, vše je součástí určitého evolučního vývoje a plánu. Podíváme se pouze na některé důležité body našeho západního vzdělání, ve kterých nastává určitá blokace lidského potenciálu. Každý člověk, který se narodí na naší planetě, s sebou přináší svůj individuální program. Přináší s sebou určité talenty (božské aspekty), které by se měly rozvinout. Tyto talenty právě velmi úzce souvisí s potenciálem člověka. Jsou to taková semínka, která by se měla zalévat určitým, pro ně nejvhodnějším způsobem, aby mohla v dítěti vyklíčit a následně vyrůst do žádoucí podoby. Analogicky se individuální program každého člověka dá přirovnat například k programu buňky v našem organismu. Buňky jsou jednoduše řečeno rozděleny v našem těle po skupinách podle určitých funkcí, a pokud buňka neplní svůj úkol, který má v sobě na genetické úrovni zakódovaný, tak se v ní aktivuje sebedestrukční program. Něco podobného probíhá i u člověka, jehož potenciál není probuzený, a vedený k dosažení jeho plného rozvinutí. Uvědomte si, kolik lidí v dnešní době kouří jedovaté cigarety, pije velké množství alkoholu, jí otrávená nekvalitní jídla a poškozují sami sebe všemi možnými způsoby. Takový sám sobě ubližující člověk na podvědomé úrovni cítí, že něco v jeho životě není v pořádku - nevyužívá svůj potenciál. Samozřejmě, že sebepoškozování může mít i spoustu jiných (například karmických) příčin, ale rozebíráme tady jen jeden z mnoha důležitých aspektů.

V dřívějších civilizacích byly děti již v malém věku selektovány do určitých učebních skupin, podle určitých specifických znaků, které se u dětí projevovaly. Samozřejmě, že když to pak dítěti nevyhovovalo, tak se zařadilo do jiné skupiny, která více rezonovala s jeho talenty a posláním. Vzdělávání dětí bylo vždy jednou z nejdůležitějších součástí vyspělé civilizace. V dnešní době jsou děti všeobecně zařazeny nejdříve do školky (hlavně z důvodu, aby rodiče mohli chodit do práce) a následně na základní školu, kde probíhá neuvěřitelných devět let jakési normalizace, kde jsou děti porovnávány a hodnoceny naprosto stejným způsobem. A teď si vezměte, že všechny tyto děti mají v sobě naprosto odlišné talenty. Talent není něco, co má jenom výjimečný jedinec. Talent má v sobě opravdu každý. Někdo má genetické vlohy pro to, aby se stal perfektním zemědělcem a staral se o naši půdu, někdo má vlohy pro léčitelskou práci, někdo pro ochranu životního prostření, řemesla, výchovu dětí, vědu, stavebnictví a desítky až stovky jiných, pro fungování společnosti důležitých oborů. Na střední škole si již člověk může vybrat, kam zhruba chce směřovat, ale po devíti letech strávených ve škole, která nedělá akcent na talenty dětí, ale na schválené státem standarty, odcházejí neprobuzené talenty většinou do pozadí. Tyto talenty (potenciály), které nejsou v životě využívány, pak v lidech doslova hnijí a projevuji se naprosto nežádoucími způsoby. Devět let potlačování vnitřního potenciálu zkrátka udělá své. Samozřejmě se toto neděje úplně se všemi dětmi, ale opravdu s většinou. Kolik hodin týdně věnují děti na státních školách malování, zpěvu a jiným kreativním činnostem, které rozvíjejí pravou mozkovou hemisféru, a kolik hodin je věnováno drilu levé mozkové hemisféry, která se především stará o logiku, rozum a intelekt? Logika, rozum a intelekt jsou samozřejmě velmi důležité, ale důležitější, mnohem důležitější je pro svět poměr fungování pravé a levé mozkové hemisféry. Obě by totiž měly být vyvážené. Na energetické úrovni zastupuje pravá mozková hemisféra ženskou polaritu a levá mozková hemisféra polaritu mužskou. Stav naší současné moderní "vyspělé" společnosti je naprosto přesným odrazem nastavení našeho vzdělávacího systému. Pokud se podíváme na náš svět, tak zcela jasně vidíme dominanci mužské energie nad energií ženskou. Vládne zde v převaze moc, logika a síla nad intuicí, tvořivostí a hlubšímu pochopení smyslu naší existence. Naštěstí přichází doba, která vybízí lidskou společnost k vyrovnání mužské a ženské energie a velmi mnoho lidí na tom již vědomě pracuje.

V případě, kdy je dítě vedeno k probuzení svého potenciálu, cítí v sobě během tohoto procesu stav vnitřní inspirace a duchovní oheň, který toto dítě energeticky živí a pomáhá víc a víc klíčit uložený potenciál. Je to jako slunce, které probouzí k životu všechno na naší planetě. Stejně tak vnitřní oheň dokáže v dítěti probudit ty vlastnosti, které jsou velmi důležité pro šťastný a autentický život. Vnitřní duchovní oheň souvisí také s vášní (myslím tím vášeň ve vyšší kvalitě, na například vášeň související s určitou závislostí atd.). Vzpomeňte si na to, co děláte úplně nejraději. Uvědomte si činnost, která Vás přivádí k vyššímu stavu vědomí, a u které jste najednou vytrženi do velmi silného tvořivého stavu. K tomuto stavu by měly být vedeny všechny naše děti. Děti by měly být od co nejmladšího věku podporovány v činnostech, které je přivádí do stavu vyšší inspirace. Představte si, jak by vypadal náš svět, kdyby každý člověk byl vedený k probuzení a uplatnění jeho potenciálu. Nikdy není pozdě znovu objevit skryté talenty a začít je realizovat. V tom spočívá jedna z nejdůležitějších prací současné transformační doby. S probuzením potenciálu souvisí i vůle člověka docházet k cílům, které si stanoví. Tato vůle pak každodenně vyživuje člověka a přidává mu potřebnou sílu k dosažení životního štěstí.

Náš lidský potenciál velmi úzce souvisí s tvůrčí silou, která je podstatou nejen nás lidí, ale i celého našeho vesmíru. Miluji, tedy tvořím. Tvořím, tedy jsem. V tom spočívá nejvyšší Magie života. Pokud v sobě probouzíme náš tvůrčí potenciál, tak v sobě aktivujeme tzv. kundalini energii, která má u člověka svůj zdroj v oblasti kostrče. Probuzení této velmi mocné tvořivé energie je důvodem, proč jsme se inkarnovali na naši unikátní planetu. Přišli jsme sem, abychom zde realizovali náš tvůrčí potenciál. Jakékoliv opravdové duchovní poznání by nás mělo dovést k realizaci sebe i tady na hmotné úrovni. V našem světě platí hodně jednoduché pravidlo - buď náš život tvoříme sami anebo je někým nebo něčím vytvářený.

Velmi důležitým aspektem, který podporuje naplnění našeho potenciálu, je víra v sebe. Uvědomte si pocit, který cítíte v prostoru Vašeho hrudníku, když věříte v sebe a v svoje schopnosti a možnosti. Úplně nejhorší co můžeme udělat, je začít pochybovat sami o sobě a o své božské podstatě. Samozřejmě je vhodné naše sebevědomí doplňovat stejnou mírou pokory, aby se z opravdového sebevědomí nestala jakási egoistická chiméra, která pohltí naši osobní sílu. Z vlastní zkušenosti vím, že pochyby o sobě jsou v astrální úrovni tou nejlepší živnou půdou pro určitý typ "temných entit", které se energií našich pochyb o sobě velmi rády živí. Dokáží nám na mentální úrovni přehrávat určité filmy například o tom, co se nám kdy nepovedlo, že jsme marní atd., ale nenechte se tím zmást - vy opravdu jste Božská bytost a zasloužíte si absolutně všechno nejlepší. Většinu věcí, o kterých píši, považuji za subjektivní zkušenost, která se k Pravdě může více či méně blížit. Ale u této věci si jsem vnitřně dost jistý - my jsme opravdu ty nejmocnější tvůrci reality. Je akorát potřeba naši psychiku opatrně přestavět tak, aby si na to opět zvykla. Přeci jenom nějaká ta léta (možná i mnoho inkarnací), kdy nám celý svět tvrdil opak, zanechají svůj otisk. Právě jednou z důležitých fází transformační krize je stav, kdy je těžké přijmout, že jsme opravdu velmi mocné bytosti. Na nevědomých úrovních mají lidé často zablokované své schopnosti z velmi různých důvodů (například tzv. atlantský komplex - o tom pojednám jindy).

Rozsah tohoto tématu je opět velmi obrovský a vše výše napsané je jedním z úhlu pohledu na současnou krizi naší společnosti. Na závěr bych Vám chtěl popřát, abyste co nejvíce věřili v sebe a ve svůj tvůrčí potenciál. Je opravdu ohromný a nebojím se říci, že je nekonečný. Podporujte sebe a lidi kolem sebe v rozvoji tohoto potenciálu, spočívá v tom velmi důležitý úkol pro dnešního člověka. Velmi mnoho lidí už na tom aktivně pracuje a inspiruje ostatní, aby také nastoupili na tu nejkrásnější cestu seberealizace, a bezmezně věřím v to, že my všichni to jednou dokážeme. Já to vím. Přeji krásnou cestu sebepoznávání!

Denis Cevan