Hlavolam vědomí

10.10.2016

Kvalita našeho života přímou úměrou souvisí s faktorem toho, jak moc jsme propojený s naším vyšším Já. Když prožíváme stavy radosti a štěstí, tak jsme se přiblížili jádru naší bytosti a naší podstaty. Pokud prožíváme stavy smutku a neštěstí, tak jsme se naší podstatě a našemu vyššímu Já zase o něco vzdálili. Tyto pohyby k sobě a od sebe jsou v životě každého člověka naprosto přirozenými.


Nejdůležitější ze všeho je, neustále si připomínat, že naše nejniternější podstata je neustále s námi v kontaktu, ať už se nacházíme v jakémkoliv stavu bytí. Můžeme s touto částí sebe navázat kontakt naprasto kdykoliv a tato naše část vždycky zareaguje na naši snahu se propojit zpátky do jediného celku. Jednou z nejsilnějších meditací je meditace kontaktu se svým osvíceným Já. Jedná se o jednoduché vyladění se na naše Já, které již dosáhlo absolutního probuzení a sebeuvědomění. Tato část naší bytosti je neustále přítomná v jakékoliv situaci a v jakémkoliv stavu našeho bytí. Stačí se rozpomenout a propojit se na kvantové úrovni. Jedná se ve své podstatě o velice jednoduchou věc. Naše osvícená část se nachází absolutně mimo čas a prostor a vidí celý náš život i celý náš inkarnační cyklus najednou. Ví dokonale o každé vteřině našeho bytí a o každém stavu, který prožíváme.

Vesmír se pohybuje v rytmech a cyklech. Pokud se již jednou rozhodneme pro absolutní transformaci našeho života a pro vykročení k našemu dokonalému Já, tak i na této cestě se přirozeně budeme pohybovat v rytmech a cyklech. Jednou budeme o hodně blíž a jednou zase o hodně dál, není potřeba se tohoto bát, jedná se o naprosto přirozený proces, kterým prochází duše v inkarnačních cyklech již od počátku všech věků. Jediné, co je potřeba neustále udržovat, je náš záměr. Záměr nalezení naší původní prapodstaty. Postupně naše duše pozná, že jakékoliv vnímání polarit je jenom jakýmsi filtrem, skrze který zkoumá náš vesmír, učí se, hraje si a zdokonaluje se.

Když už směřujeme k absolutnímu osvícení, tak je třeba počítat nejprve z absolutním rozkladem našeho života na všech jeho úrovních a postupně i se znovuposkládáním našeho života do lepší a dokonalejší podoby. Tento stav rozebrání se a následného sebrání se dohromady je nesmírně důležitý v procesu lidské evoluce. Naše duše skládá hlavolam vědomí. Občas je potřeba hlavolam úplně rozložit, abychom mohli změnit drobnou, ale absolutně zásadní věc, abychom se mohli následně dostat k naší mnohem dokonalejší podobě. Je možné, že tento stav se nám bude dít častěji a častěji, ale věřte, že časem pochopíte nesmírnou důležitost tohoto procesu. Je to hra a naše vědomí se tím baví. Časem získáte jisté velmi hluboké pochopení velkých procesů ve vesmíru, které se zákonitě zrcadlí ve vašem životě. A hlavně získáte velmi důležitou stabilitu vuči jakýmkoliv vesmírným procesům a tím můžete přejít do další fáze, do fáze tvoření v harmonii s těmito procesy. Tak s chutí do toho, vše je dobré!

DC

- See more at: https://mysterijni-skola.cz/hlavolam-vedomi/#sthash.mAVkJGnS.dpuf