Informační pole

23.11.2016

Již delší dobu se dá pozorovat nevyzpytatelný nárůst informací ve společném informačním poli planety Země. Ve společném informačním poli nebo také morfologickém poli planety je uložen soubor veškerých informací, zkušeností a znalostí, který již je stovky miliónů let vytvářený nositeli inteligence obývající naši planetu. Tím chci naznačit, že se nejedná jenom o lidské zkušenosti, ale i o zkušenosti jiných druhů organismů, které přispívají ke společnému vývoji. Samozřejmě, že nárůst informací, velmi úzce souvisí s technologickým pokrokem lidstva v posledních desetiletích. Zároveň věřím, že i například vývoj internetu, je pouze hmotným odrazem rozšiřujícího lidského vědomí, které má touhu se rozvíjet a osobně vnímám, že informační hlad lidstva narůstá neuvěřitelně rychle. Nejmodernější vzdělávací systémy (tím samozřejmě nemyslím náš systém školství), již delší dobu nepracují na bázi hloupého ukládání informací do naší paměti, ale snaží se pracovat na tom, jak co nejlépe umět zacházet s nekonečnými terabajty informací, které skrze nás každodenně plynou. Lidstvo konečně přichází na to, že abychom byli vzdělaní, tak opravdu nepotřebujeme ukládat do našich hlav tisíce a milióny zbytečných nánosu, které brání opravdovému rozvoji potenciálu naší vnitřní inteligence. Společné informační pole má nejenom Země, ale i naše Sluneční soustava, naše galaxie a jiné větší celky, které tvoří náš vesmír. Je to obrovský informační systém, do kterého jsou miliardy let ukládané veškeré zkušenosti všech inteligentních forem života - vítejte v Akášické kronice.


Každý jedinec je napojený na výše uvedené informační zdroje a záleží pouze na tom, jak moc je schopný se určitým typům informací otevírat. Naše školství je v současné době hlavním nástrojem pro ucpání nejdůležitějších informačních kanálů našeho energetického systému. Mám na mysli hlavně základní a střední školy. Na vysokých školách je to různé, mnoho světových universit již pracuje s dokonalejšími systémy vzdělání, jiné zase zůstávají u starých modelů. Samozřejmě, že i náš lidský energetický systém má svojí vlastní paměť, ale tato paměť je určená pro jiné typy informací než do nás celý život vkládají naší vychovatelé a učitelé. Představa, že naše vědění je omezené pouze na kapacitu paměti našeho energetického systému, je poněkud zdrcující.

Informace, které přijímáme nemusí být interpretovány a pochopeny okamžitě. Nemusíme okamžitě na vědomé úrovni pochopit, o co přesně jde. Informacím rozumíme především na naší nevědomé úrovni. Po osobním kontaktu s informacemi jakéhokoliv typu, je potřeba si je nechat uležet v našem energetickém systému a po nějakém čase zkratka začneme v našem životě jednat způsobem, jako bychom ty informace znali na vědomé úrovni. Opravdu ne každý je schopný si informace interpretovat okamžitě (alespoň ne ze začátku).

Máte v životě otázky nebo situace, kterým nerozumíte? Zeptejte se celého lidstva na jeho kolektivní úrovni nebo případně můžete vyslat svoji otázku do kolektivní úrovně celé naší galaxie. Věřte mi, odpověď dorazí, náš vesmír je opravdu velmi interaktivní.

Denis Cevan