Je to na Tobě

30.11.2016

Čeká se vždycky jenom na nás. Energie, které jsou ve vesmíru určeny k tomu, aby posunuly naše vnímání reality, jsou vždy v pohotovém režimu a reagují především na naše rozhodnutí. Záleží skutečně jenom na nás, jak daleko se v našem vývoji můžeme posunout. Vesmír, ve kterém žijeme je ve skutečnosti velmi interaktivní. Neustále a každým dílem času reaguje na subjekty, které mají vědomí a vysílají strukturované světlo - informaci. Tato ve skutku propracovaná a dokonalá inteligence je zároveň uvnitř i vně každého vesmírného subjektu neboli vědomí. Může se jednat o vědomí na každé evoluční úrovní, od jednobuněčného organismu po archanděla. Pokusme se definovat jakýsi hlavní vztah, jakým probíhá interakce mezi vesmírnou inteligencí a zdánlivě odděleným vědomím, které tento inteligentní vesmír obývá.

Každá část vědomí velikého Ducha, která se zdánlivě odpojí od své podstaty a nastoupí na cestu poznání sebe i vesmíru, má ve svém nitru zakódované jisté poslání, které má naplnit. Hlavním posláním je poznání a získání zkušeností a na základě toho i posunutí po evoluční škále. Každé individuální vědomí, které se vypojí z jednoty této inteligence, poznává tuto inteligenci zevně a po ukončení této celé evoluční cesty, se zpátky propojuje se zdrojem svého vědomí a odevzdává svoje zkušenosti v podobě informací této vesmírné inteligenci. Můžeme tomuto individuálnímu vědomí říkat duše. Přibližně takovým způsobem poznává Stvořitel sám sebe. Tento text si nebere nárok na to, popsat, jak přesně vesmír a jeho principy fungují, ale snaží se pouze přiblížit velikým procesům, které stěží jdou popsat pomocí našeho dnes již nedokonalého jazyka. Každá duše má v sobě od počátku vloženou svoji unikátní vibraci, na základě které se pak odvíjí celý proces poznávání a získávání zkušeností. Je to cesta plná krásy a radosti. Ovšem během své cesty duše zažije mnoho pohybů po vibračních skálách vesmíru a pozná náš duální vesmír. Projde mnoha inkarnačními cykly a pozná to, co je nahoře i to, co je dole a ve finále přijde na to, že se jedná o stejnou záležitost.

To co naše duše prožívá vevnitř, se okamžitě začíná vytvářet i vně. Jedná se o naprosto základní hermetický zákon, se kterým se setkáváme ve všech úrovních našeho vesmíru. Nejsilnějším nástrojem pro komunikaci duše s vesmírem je myšlenka. Každá myšlenka vyslaná zevnitř vně obsahuje informaci o energetickém prostředí, ze kterého byla vyslána a vytváří úplně stejné prostředí tam, kam byla tato myšlenka směřovaná, tedy do vesmíru. Vesmír kolem nás kopíruje nejen prostředí, ale i obsah myšlenky. Každá myšlenka má svoji unikátní strukturu, která ovlivňuje energetické prostředí kolem nás. Je to jednoduchá geometrie.

Cesta poznání celého vesmíru je o objevení tvůrčího potenciálu. Vesmír nás dokonale učí, jak vytvořit všechno z ničeho. Energie venku tedy čekají pouze na naše probuzení a uvědomění si toho, že jsme tvůrci energetického prostředí kolem nás. Je to velmi jednoduchý princip, nehledejme v tom nic složitého. Vzpomeňme si na velmi známý citát Alberta Einsteina, který tvrdí, že pokud neumíme věc vysvětlit dost jednoduše, tak to znamená pouze to, že této věci dost dobře nerozumíme. Opravdu nemusíme mít vystudovaný obor kvantové fyziky, abychom mohli pochopit principy fungování vesmíru. Vše je JEDNO-DUCHÉ.

Nekonečná hojnost celého vesmíru čeká pouze na naše rozhodnutí přijmout tento stav hojnosti jako náš vnitřní stav. Jedná se o hojnost na všech úrovních, která je přirozená pro každou duši ve vesmíru. Hojnost může být materiální i duchovní. Čeká se pouze na nás, až aktivujeme původní dlouho nepoužívané energetické dráhy a přijmeme změnu. Nemusí se samozřejmě jednat o lehký proces, protože v nás stále můžou být uložené staré a dneska již nefunkční konfigurace a programy, které je potřeba co nejdříve odinstalovat. Tyto konfigurace a programy, můžou způsobovat to, že energie, kterou přijímáme z vesmíru, stále běží po stejných energetických dráhách, na které jsme zvyklí, a tyto disharmonické pohyby v našem energetickém systému způsobují zablokování přísunu přirozené hojnosti ve všech jejich podobách. Tyto programy do nás nainstalovala naše disharmonická společnost, ve které momentálně žijeme. Je potřeba je co nejdříve odinstalovat a pak si zvyknout na proudění energie po jiných drahách a to může být ze začátku trochu nepříjemné, ale celkově se jedná o velmi osvobozující proces a hlavně se jedná o dokonalou lekci, pro kterou jsme se na vyšší úrovni rozhodli. Při energetických terapiích s lidmi jsou často vidět shluky aktivních tachyonových částic, které čekají pouze na psychické uvolnění člověka v oblasti mozku, se kterým je tato část těla spojená. Tyto kvantové částice se nachází mimo prostoročas, je možné je tedy vnímat, jak kolem postiženého místa na těle, tak i na určité oblasti v mapě našeho vědomí, protože se jedná v podstatě o to samé.

Žádný duchovní mistr ani to nejvyšší poznání nemůže udělat za nás tu nejdůležitější věc a tou je - rozhodnout se na kvantové úrovni a přijmout to nejvyšší požehnání do našeho života. Lze to udělat pouze tady a teď - tak do toho!

Denis Cevan