Planeta Země - místo, kde se učí Bohové

21.03.2017

Většina z lidí, která se již nějakou dobu zabývá duchovním růstem, již pochopila, že se každým dnem probouzíme do úžasné školy života, která má velmi mnoho úrovní. Dost často je to velmi hluboké a intenzivní vzdělávání. Může být vědomé i nevědomé a velmi velkou výhodu mají lidé, kteří si toho vědomí jsou. Je to taková škola hrou. Občas jsou testy a zkoušky již probraných lekcí tak složité, že se v tom celkem dobře ztratíme a zapomeneme. Je to ovšem v pořádku, smyslem hry je i to, že se v ní můžeme občas zapomenout (může to být napínavé i dramatické), ale hrát a vzdělávat se vědomě přináší velmi slušné bonusy.

Systém (Matrix), který v současné době na naší planetě funguje, je dokonalým trenažérem. Mnoho lidí nazývá tento systém parazitickým, což je z určitého úhlu pohledu zajisté pravdou, ale mnohem výhodnějším psychickým nastavením pro dosažení štěstí a vnitřní integrity, je vnímat vše, co se zde odehrává, jako určitou učební simulaci. Ano, je to občas hodně náročné a úrovně osobního pekla, které si lidé dokážou sami vytvořit, jsou velmi hluboké. Spousta lidí se dostane do jisté "zakleté" smyčky, ze které se zdánlivě nemohou dostat ven. Jistá síla je tlačí až na dno jejich možností a na tomto dně se nachází místo skrytých klenotů duše. Zní to možná trochu abstraktně, ale je to zcela reálná záležitost. Po hlubokých transformačních zážitcích v sobě většina lidí, která si jimi projde, opravdu objeví dříve latentní (skryté) schopnosti a nástroje, které jim následně reálně pomáhají měnit jejich realitu směrem k mnohem harmoničtější a celistvější podobě. Příkladů je již dnes velmi mnoho. Výcviková simulace nás většinou dokáže opravdu dotlačit k probuzení našeho vnitřního potenciálu.

Jedním ze základních tipů na to, jak zvládnout těžké zkoušky, je naučit se v tom jednoduše BÝT. Únik není v případě testu tou nejlepší strategií, a pokud test neuděláme, tak nás to nepustí do vyšší úrovně vzdělávání. Od malička je do spousty lidí vkládaný jeden z nejzákeřnějších programů - program vyhýbání se nepříjemným situacím. Základ tohoto programu je vybudován na zcela mylné představě o tom, že negativní polarita je tou zlou, a že rozhodně do našeho života nepatří. Opak je ovšem pravdou. Bez negativní polarity by pozitivní polarita nemohla, v našem hmotném vesmíru (na této úrovni - v jiných úrovních to může být i jinak), jednoduše existovat. Bez ní bychom si nemohli uvědomovat podstatu a hodnotu té pozitivní, plusové polarity. Mystérium polarit je velmi hluboké a jeho hluboké "pochopení" je mocným nástrojem pro vytváření reality. Proto, když se nám v životě děje něco zdánlivě negativního, tak se v tom v první řadě naučme být, hluboce dýchat do břicha a pozorovat to. Možná časem pochopíme, že se jedná ve skutečnosti o jednu jedinou Sílu, která nás celým životem doprovází a učí nás. Náš mozek totiž v určité fázi, ve které nejsou hemisféry vůči sobě vyrovnané, vidí vesmír velmi polarizovaně. A zároveň většinou zatím nemáme takový duchovní nadhled, abychom viděli, co je pro nás doopravdy to dobré, a co nás vede k tomu nejvyššímu poznání. To však jednou určitě poznáme. BÝT a s jistotou stát v jakékoliv situaci v našem životě je v podstatě takovou jógou života a zvědomováním nevědomých úrovní naší bytosti. Zjednodušeně řečeno přivádíme dech a naši pozornost do disharmonických oblastí našeho života a rozbalujeme v nich ty dlouho nepoužívané důležité aspekty naší individuality, na které jsme zapomněli. Tyto disharmonie se mohou nacházet ve velmi různých úrovních naší bytosti a velmi důležité je zkoumat a studovat sami sebe ve všech těchto úrovních. Dokonalý vesmír, ve kterém žijeme, nám neustále nabízí možnosti této hluboké introspekce skrze simulaci nejrůznějších životních situací. Je opravdu jenom na nás, jak hluboko se dokážeme dostat, a jak si poradíme s hluboce zakořeněnými programy, které jsou často zapsány přímo někde v jádru naší bytosti. Důležité je vědět, že cesty k celistvosti a hlubokému duševnímu uzdravení tu rozhodně jsou. Ve velké míře záleží na naší poctivosti, důkladnosti, upřímnosti k sobě, a síle vůle, kterou dokážeme vyvinout. Dalším neméně důležitým faktorem je hluboké pochopení sebe sama a rozvinutí schopnosti bezpodmínečně milovat sám sebe a všechny svoje nedokonalosti, které se po zpracování stanou opravdovým požehnáním. Ostatní lidi v našem životě jsme totiž schopní chápat a milovat jen do té míry, do jaké chápeme a milujeme sami sebe.

Nedílnou součástí našeho každodenního učení je uvědomění si projekce našich vnitřních úrovní, které často zatím nemáme objevené, do našeho okolního světa. Náš současný školní systém nás totiž zapomněl naučit základní věc - hledat odpovědi v sobě. A právě i proto se spousta věcí, které si sami u sebe neuvědomujeme, projektuje do vnějšího světa. Uvědomte si, že čočka, skrze kterou pozorujeme svět, je stále tou naší osobní čočkou a přechod od pohledu ryze subjektivního do pohledu více objektivního vyžaduje velmi pilnou, důkladnou a dlouhodobou práci na sobě. A velkou otázkou zůstává, zda je vůbec možné v nějaké úrovni dosáhnout objektivního pohledu na vesmír v rámci jakékoliv individualizace. Pamatujme si, že vše, co vnímáme, prochází skrze naše individuální filtry reality, které byly nastaveny na základě velmi velkého množství vlivů a kritérií. I toto je důležité neustále prozkoumávat a brát v potaz.

Dalším aspektem vzdělávání, je uvědomění si toho, jak náročnou zkoušku si naše duše vybrala. Někdo se jednoduše rozhodl (možná trochu z rozmaru a třeba i v rámci vesmírné "nudy") pro velmi těžkou obtížnost. Celý život pak také podle toho vypadá. Vězte ovšem, že pokud je Váš osud velmi komplikovaný a složitý, tak rozhodně máte všechny potřebné nástroje k tomu, abyste to zvládli. Obtížnost může být i tak těžká, že budete mnohokrát absolutně ztrácet víru a opět se odrážet ode dna, ale pamatujte si - vesmír je dokonalý a v naprosto každé situaci lze najít způsob její transformace do smysluplné podoby. Spousta lidí je ovšem zvyklá hledat odpovědi ve vnějším světě, místo toho, aby se ponořili do svého nitra a našli tam oblasti, které se vzniklou situací souvisí. Složité a zdánlivě nevyřešitelné životní situace nás často tlačí k velmi hlubokým změnám podstaty našeho fungování. Tyto změny bývají velmi komplikované, protože často musíme přepsat některé programy ve velmi hlubokých úrovních naší bytosti. To vyžaduje většinou otevření emočního pole, ve kterém byly některé programy zapsané, a do toho se podvědomě většině lidí jednoduše nechce. Velmi často se jedná totiž o konfrontaci sama se sebou a to je záležitostí velmi silnou. Potkat sebe v té podobě, v jaké doopravdy jsme, vyžaduje velmi velkou dávku odvahy. Spousta lidí žije ve velké iluzi o tom, kým jsou, a podívat se pravdě do očí vyžaduje velikou vnitřní sílu. Rozbití iluze o tom, kým jsme, je velmi zásadním krokem za poznáním naší pravé podstaty. Možná, že ze začátku neuvidíme úplně ty nekrásnější věci, ale získáme úžasnou možnost sami sebe transformovat do mnohem celistvější a láskyplnější podoby. Ve finále zjistíme, že právě všechny naše nedokonalosti byly tou největší iluzí, a že ve své nejhlubší podstatě jsme tou nejdokonalejší božskou bytostí, která zde na Zemi prochází velmi hlubokým a mocným vzdělávacím procesem. Tak s chutí směrem k Mistrovství!

Denis Cevan