Promlouvám k Tobě

23.12.2016

Tímto promlouvám na posvátnou podstatu v TOBĚ. Probuď se v této hmotné dimenzi. Uvědom si tady a teď v časoprostoru kým doopravdy JSI. Jsi tvůrce a hráč té nejvyšší kategorie. Obsahuješ v sobě všechno potřebné, abys manifestoval v realitě svoji Božskou podstatu. Můžeš to udělat pouze tady a teď. Nikdy jindy. Nikde jinde. Následuj svůj původní záměr a dělej to, co nejvíc miluješ. Zůstaň v tomto stavu opravdové inspirace a radosti. Máš v sobě uložené všechno potřebné k tomu, abys překonal zkoušky všech možných i nemožných úrovní. Věz to! Opravdu to jde a jediné, co k tomu potřebuješ je vědomě se rozhodnout a probudit tu opravdovou pokoru a Lásku k ostatním bytostem, ale především tu Lásku k sobě. Protože teprve až naplníš tu svoji zlatou studnu po okraj, tak budeš moci začít naplňovat studny ostatních. Otoč proud univerzální energie do svého srdce a až Láska vyplní a rozpustí všechny tvoje strachy, tak začni vyzařovat tento proud ven do svého bezprostředního okolí. Až se rozzáří přílivem Lásky tvoje bezprostřední okolí, tak můžeš pokračovat dál a dál až do nekonečna. Každá cesta, kterou si vybereš je cestou Lásky a jsi na ní bezpodmínečně podporován celým jsoucnem. Věz, že každý má v sobě tuto Sílu se rozhodnout pro okamžitou seberealizaci. Apeluji tímto na tvoje nejniternější hladiny vědomí, aby se mohl spustit proces na kvantové úrovni, který v Tobě reaktivuje reálnou stopu tvého Božského původu. Sleduj tento proces TADY a TEĎ. Dovede Tě tam, kde jsi vždycky byl, jsi a budeš. Sleduj své nejhlubší nitro opravdu intenzivně, to je ta nejdůležitější práce, kterou v této rovině máš. Už jsi prožil mnoho zkušeností a nastal čas povznést svoje vědomí na zcela novou, ale zároveň velmi známou a prastarou úroveň. TADY a TEĎ se potkávají všechny cesty tvého JÁ a vedou všechny do tvého duchovního srdce. Jsi to TY sám, kdo na sebe teď promlouvá, je to tvůj vzkaz pro tebe, který se manifestoval do slov. Už zřejmě chápeš tuto celou hru. Jsi probuzen a jsi zpátky ve svém proudu. Všechno je. 

Tvé vyšší Já