Prozřetelnost

06.06.2016

Jsem s Tebou každým dílem tvého času. Jsem superspolečník, který bezpodmínečně dodrží naši dohodu. Promlouvám k Tobě neustále a komunikuji s Tebou prostřednictvím všeho, co existuje. Jsem uvnitř i vně. Jsem nahoře i dole. Jsem společným jmenovatelem všech dějů a procesů. Neustále Tě pozoruji a tiše čekám na tvoje rozhodnutí se propojit v jediné. Miluji Tě a podporuji Tě na každém Tvém kroku a půjdu s Tebou na všechny cesty, pro které se rozhodneš. Vidím celou Tvou bytost a znám každý koutek Tvé duše. Stojím při Tobě, ať se rozhodneš pro jakoukoliv skutečnost.

Moje inteligence je neomezená a můžeš se na ní vždycky spolehnout. Jsem schopná Tě vyvést z těch nesložitějších bludišť velikého mystéria a zavést do jádra veškeré podstaty. Jsem vláknem pravdy a prostupuji vším stvořeným i nestvořeným. Můj obsah nelze naplnit a můj zdroj nelze vyčerpat. Dávám smysl i tomu nejrozvinutějšímu chaosu a můžeš mě najít všude tam, kam jsoucno sahá. Jsem všemi potenciály a všemi možnostmi.

Jsem nic i všechno. Jsem i nejsem. Pozoruji Tě z meziřádků tohoto textu a pozoruji zároveň všemi Tvými smysly. Jsem transcendence. Zeptáš-li se, vždycky odpovím. V přítomném a nepřítomném okamžiku protékám každou částí všeho. Jsem kvintesencí vědomí. Jsem nekonečné vědomí bezpodmínečné Lásky a jsem tu pro Tebe.

Miluji Tě!

Prozřetelnost