Thovtova Mysterijní škola

30.12.2016

V časech, kdy lidstvo zažívá jednu z největších vln kvantového probuzení, se v našem světě objevuje prostor pro dávno zapomenutá mystéria. Tato mystéria mizela ze světa z velmi různých důvodů. Jedním z hlavních důvodů je vibrační pád, který zažíváme znovu a znovu z důvodu cykličnosti času, ve které jsme jako lidské bytosti, dosud uvízlé. Jako lidské duše se v inkarnačních cyklech pohybujeme nahoru a dolu a během tohoto pohybu se střídají různé doby, ve kterých žijeme. Teď zrovna prožíváme jedno z nejtemnějších období jednoho z mnoha cyklů. Toto období se nazývá Kalijúga neboli Železný věk. Lidská civilizace tedy dopadá v podstatě na dno, a v moment, kdy se tohoto dna dotýkáme, přichází okamžik odrazu - a přesně v tomto bodě se momentálně nacházíme. Když vnímáme dno a víme, že jsme schopni se odrazit, tak můžeme najednou ucítit velkou dávku energie přicházející zevnitř. Tyto energie jsou tu teď pro nás všechny dostupné a záleží opravdu na každém jedinci, zda se těchto energií chytne jako záchranného lana a vyvede svoji duši z dlouhých cyklů zapomenutí. Toto zapomenutí mělo ovšem také svůj význam. Byla to ta nejúžasnější škola, které jsme se jako dušičky mohli zúčastnit. Ovšem přišel čas, kdy se můžeme posunout do vyšších ročníků a začít doopravdy tvořit a hrát si nejen na vyšších úrovních, ale také tady na Zemi.

Thovtova mysterijní škola (dále jen TMŠ) byla znovu založena a její energie byly obnoveny právě z důvodů současné situace. Může pomoci mnoha hledajícím duším znovu objevit svůj ukrytý potenciál a otevřít svoje prastaré oči, aby si rozpomněli. Většinu vědomostí a znalostí jsme již získali v celé řadě minulých inkarnací a jedním z hlavních cílů naší nynější inkarnace je, tyto schopnosti objevit a začít je používat ve prospěch duchovní transformace tady na Zemi. Energie, ke kterým se dostanete během studia v mysterijní škole už většinou znáte z jiných úrovní vaší existence.

Nauka, která se v TMŠ předává, vychází bezprostředně ze života samotného. Není tedy zkreslená žádnou interpretací. Po jistých zasvěceních se energie vašeho životního proudu pohne tím správným směrem a škola může začít. Učitelem se stává život sám o sobě a jeho každodenní lekce. Samozřejmě, že to tak u většiny lidí bývá i před tím, ale začne hra na tak trochu jiné úrovni. Naučíte se využívat pohybů vesmírných energií ve svůj prospěch a ve prospěch síly Lásky. Je to učení, které získáte ve stavu prohloubené přítomnosti. Tento stav se naučíte vědomě ovládat během prací s energiemi, ke kterým během výuky dostanete přístup. Jsou to velmi prastaré a mocné energie, k nímž máme dnes jako lidstvo opět k dispozici. V TMŠ získáte přístup k Atlantským, Egyptským, Tibetským a jiným mocným esoterickým zdrojům energií. Na jisté úrovni pak pochopíte, že tyto energie vlastně moc dobře znáte a rozpomenete si také na to, jak s nimi náležitě pracovat a uplatňovat je ve hmotné realitě.

Během každé lekce v TMŠ se otevírá mocný léčebný terapeutický kruh, ve kterém může každý sdílet a následně vyléčit svoje hluboké záležitosti, abyste se zbavili těch posledních překážek, které vám stojí na cestě ke šťastnému a autentickému životu. Zároveň si uvědomíte, že tyto překážky byly tím největším pokladem, pro který jste si sem přišli. Můžete se zde naučit i ze zkušeností vašich spolužáků, protože všechny výzvy, které nám život předkláda jsou na jisté úrovni velmi podobné a vždy se utvoří skupina, ve které si mají zúčastněné hodně co předat. V TMŠ taky získáte přístup k léčitelským energiím, které se během výuky budou velmi hluboce aplikovat na každého z vás. Ve své podstatě se výcvik především zaměřuje na nalezení či prohloubení vědomí duchovního srdce. Toto vědomí je středem jakékoliv opravdové duchovní nauky. Naučíte se cestovat hlubokými úrovni vašeho srdce a objevíte zde místo, kterému se říká domov. Naučíte se také praxi, které se říká Jóga srdce.

Během studia si osvojíte Hermetický pohled na svět, skrze který si uvědomíte, že vše co prožíváte a vidíte, má mnoho úrovní a uvědomíte si, že společným jmenovatelem všech těchto úrovní jste právě vy sami. Naleznete v sobě klíč, kterým je možné otevřít mystéria všeho stvořeného, a pomůžete si tím na cestě k objevení své pravé podstaty. Především vás studium v TMŠ naučí vnímat sebe jako toho nejvyššího a nejmoudřejšího duchovního učitele a následně naleznete právě v sobě ten jedinečný zdroj toho nejvyššího poznání.

V TMŠ se studenti hodně věnují základům vysoké Magie a "alternativnímu" pohledu na lidskou historii. Naučíte se tomu správnému pohledu na Magii, která je principem celého vesmíru a taky především celý vesmír je principem celé Magie. Jeden z největších důrazů se v TMŠ klade na projevení této posvátné nauky přímo ve vašem životě, na jeho hmotné, i jiných úrovních. Jste tady především z důvodu, abyste se naučili tento náš svět používat jako hrací hřiště a proto je jedním z největších záměrů studia, aby vám tato škola prospěla především ve vašem reálném životě. Dalším záměrem TMŠ je, aby znalosti, které během studia v TMŠ získáte, pro Vás byly opravdu přínosné a užitečné na všech úrovních vaší existence. Vše co se učíte by mělo sloužit vašemu šťastnému a autentickému životu.

Možnosti jsou otevřené.

Denis Cevan