Tibetská hypnóza

15.08.2016

Impuls k napsání tohoto článku vznikl při návštěvě ctěného mistra Chogyala Namkhaie Norbu (Rimpoche) v Srpnu roku 2016 v Praze na Výstavišti, které jsem se zúčastnil. Moje závěry a úvahy nejsou stavěny jako kritika velkého Mistra a ani celého systému Dzogchenu, jedná se pouze o druhou stranu mince, kterou je potřeba si uvědomovat u každé záležitosti v našem duálním světě, abychom se mohli postavit do pozice neutrality a pokročit tak na naší cestě ke Světlu, Pravdě a Lásce.

Začneme s rozpuštěním některých iluzí o Tibetu, které do nás posledních deset let jisté síly vkládají. Na tyto jisté síly se podíváme ještě o něco později. Tomutu typu iluzí říkáme Tibetské pohádky pro duchovně mladistvé. Osobně je mi velice líto současné situace v Tibetu, související s okupací této země Čínou, ale jedná se o pouhé karmické následky, které velmi rychle přicházeji po událostech, které se odehrály během 2. světové války, kdy tibetští lámové sehráli nemalou účast v pomoci vůdcům tehdejší nacistické říše. Jedná se o, v esoterických kruzích, potvrzené informace, o kterých již dnes nemůžeme pochybovat. Okultní spolek Vril, který stál za okultním spolkem Thule (součástí Thule byla většina předních představitelů nacistického Německa), byl řízený a posilovaný právě z Tibetu a byla zde využitá jistá velmi silná magie, původem z tibetské esoterické tradice, kterou nacistům pomohli zprostředkovat právě výše zmíněni lámové. Jednalo se o velký přešlap, který učinili ochránci tehdejší himalájské esoterické tradice, ze kterého se tato země dostává doteď a je velkou otázkou, zda se z toho vůbec dostane. Samozřejmě můžeme říci, že na jisté úrovni se vše odehrálo, jak mělo, ale tím nechci obhajovat konání tehdejších tibetských Mistrů, za které nese tato duchovně na velmi vysoké úrovni země následky. Upřímně věřím, že toto vše je součástí vyššího plánu a této naší planetární hry.

Další iluzí o Tibetu je záležitost, že před příchodem Číny, zde bylo dokonalé duchovní duhové království - nebylo. Podmínky zde byly velmi podobné Evropskému středověku, kdy ve feudálním Tibetu byla většina obyvatel súžovaná nevolnictvím a v případě neposlušnosti zde padali i dost drsné tresty. Jestě jedna nemálo důležitá informace je kontakt 14. dalajlámy s žido-chazarskými rodinami vládnoucími dnes světu na jeho materiální úrovni a financování jimi jistých tibetských reforem a dalších záležitostí. Mezi tyto další záležitosti patří mimo jiné ovládnutí egregoru tibetského exoterického náboženství a všech jeho forem a podob na magické úrovni, jehož jsme bohužel dnes svědky. Každé velké současné náboženství nebo chcete-li, u buddhismu tomu můžeme říkat filosofický systém, je dneska pod vládou temných čarodějů. Samozřejmě si uvědomuji, že pro spoustu lidí je i tato duchovní cesta cestou jakéhosi vysvobození, ale je to obchod - něco za něco. Věřící člověk, který je součástí jistého náboženského ergegoru, nějakou energii tomuto egregoru věnuje a nějakou energii, která podpoří jeho duchovní růst, dostane zpátky. Rozdíl těchto energií bohužel připadá ve prospěch řídícího egregoru, tudíž člověk vždycky v tomto případě dostane méně, ale i tyto tzv. obchody s duchovní energií jsou součástí každého duchovní cesty.

Během přednášek výše uvedeného Mistra jsem prožil i velmi mocné transformační stavy a příjímám tohoto člověka s nejvyšší láskou a pokorou. Je to člověk na svém místě a zasvětil svůj život pomoci lidem na jejich duchovní cestě a ve svém úkolu samozřejmě dospěl k mistrovství. Jinou záležitostí jsou energetické pochody které se odehrávají kolem něj a kolem lidí, kteří mu s šířením atijógy pomáhají. Velký guru mluví perfektně o uvedení do stavu přímého poznání, což je v podstatě jedna z nejpřímějších cest. Ale v praxi tohoto poznání jsme pak svědky toho, jak každý praktikující, který dosahl stavu té nejmocnější přítomnosti, pak z pozice této přítomnosti dobíjí svojí energií mantry, jejichž egregor je již dnes dávno pod kontrolou výše zmíněných sil. Je to samozřejmě jenom jedna ze stran mince a nejedná se o soud nebo hodnocení. Již delší dobu se zabývám studii různých velkých náboženství po stránce právě jejich egregorů a manipulace s nimi a tento pohled tedy přináším pouze jako jednu z dalších možností a hlavně jako velké upozornění pro mnohé praktikující dzogčenu. Viděl jsem na této akci spoustu pořadatelů, kteří se hlásí k české komunitě tohoto učení a popravdě musím říci, že jejich oči vnímám jako velmi zhypnotizované, a to jsem již měl tu možnost pracovat i s lidmi, kteří byli součástí různých jiných, i nebezpečných sekt, a znám různé typy podobných hypnóz. Nechci tímto tyto lidi ani duchovní systém, který provozují jakkoliv shazovat, kritizovat či posuzovat, ale přál bych si, aby to z mé strany vnímali jako jakýsi odraz zrcadla, který jim poskytuji, a také bych si přál, aby tento text hned neodsoudili, a aby mu věnovali alespoň malou pozornost.

Samozřejmě, že po odhalení této úrovně jsem se během druhého dne přednášek setkal s velmi nepříjemnou tibetskou černou magií. Jisté entity, které podobné manipulace chrání jsou velmi argesivní a útočné na každého, kdo podobnou záležitost odhalí. Už nějaký ten čas s magickými ochranami a útoky pracuji, mám tedy jistou zkušenost v rozpoznání toho, zda magický útok přichází zevnitř nebo zevně. V tomto případě se jednoznačně jednalo o útok zevně, ale samozřejmě i tuto celou situaci vnímám jako velmi krásnou lekci a jsem za to velmi vděčný. A věřte mi, že už jenom při psaní tohoto článku moje ochrany jedou naplno...

Hodně jsem během druhého dne přednášek vnímal energie Buddhy Sidhárty Gautamy, který stál u počátku této duchovní tradice a vnímal jsem u toho podobné energie, jako když jsem se ptal Joshua na podobu současného křesťanství. Samozřejmě nemůžeme ani náhodou srovnávat současné křesťanství a současný Buddhismus, ale jistá a velmi silná manipulace je bohužel vnesená do egregorů obou těchto náboženství. Zajímavou věcí bylo asi 15 minutové obhajování jezení masa výše uveným tibetským mistrem. Byla to přednáška před tzv. Ganapudžou, během které se slavnostně pojídalo maso. Nejsem odpůrcem lidí, kteří jedí maso, ale bylo lehce alibistické vyprávět pohádku o tom, jak vlastně na úrovni duchovních energií zvířata, které zabíjíme a jíme, zároveň zvědomujeme a zachraňujeme před nevědomostí a to těsně před rituálním hromadném pojídáním mrtvých zvířat. A opět připomínám, že chovám k Mistrovi největší pokoru a respekt, ale naštěstí již nejsme v době, kdy musíme mlčet, pokud se nám něco nezdá.

Abych zjednodušil vše co jsem výše napsal, tak doporučuji všem, kteří dočetli až sem, aby se sami sebe a svého vnitřního hlasu zeptali, kdo za tímto vším stojí? Vmímáte intuitivně, že vše, co se během tohoto víkendu odehrálo, bylo čisté? Stojí za učením atigurujógy čistý záměr přivedení lidských bytostí k Poznání? Během celého cyklu přednášek nezaznělo skoro ani jednou slovo Láska, což považuji taky za velikou škodu, že toto učení není obohacené o dimenzi vědomí bezpodmínečné Lásky.

Já osobně jsem k tibetskému buddhismu nakloněn velmi příznivě, už jen proto, že si pamatuji na několik inkarnací v této oblasti, a jedna z nich byla dokonce v období kolem doby Sidhártovy přítomnosti. A ze svého vlastního, samozřejně subjektivního, pohledu můžu říci, že toto není ONO. Ale samozřejmě bychom měli chápat, že žijeme v období Kalijúgy, v období železného věku, a že i nejkrásnější světový filosofický systém se dneska zkresluje do takovéto podoby.

Opět si dovoluji připomenout, že tento článek není o kritice ani o soudu, tento článek je především o zdůraznění obou polarit, což je pro náš svět Máji (iluze) naprosto přirozené. Abychom dospěli k opravdové neutralitě, ve které najdeme to opravdové Poznání, musíme vidět obě strany. Spousta bytostí se nechá často unést jednou stranou polarit, a pak se diví, že na ně čeká náhle uvedení do té druhé strany polarity. Většinou to není moc příjemné a mnozí to považuji za zklamání. Není tedy lepší vidět obě strany, jež jsou součástí jediné božské energie, najednou, jako dva sloupy polarit Jakín a Boaz před Šalomounovým chrámem poznání? Rozhodněte se sami.

Tento článek, je založen na silných pocitech a informacích, které mi během víkendu s Rimpochem chodily, a byly natolik silné, že si je vzhledem k veliké odpovědnosti, kterou vůči světu a sobě cítím, nemůžu dovolit nesdílet. Samozřejmě si uvědomuji, že tento článek možná sklidí kritiku a jsem na ni také připraven. Přichází doba, kdy je potřeba vytahovat z pozadí všech věcí jejich opravdovou podstatu. A také si uvědomuji, že v tomto článku budou někteří chtít vnímat negativně moje osobní vnitřní nastavení a můj osobní postoj vůči světu celkově, ale tady si dovolim říci, že jsem tohoto opravdu prost a je opravdu jenom na Vás, co hluboce uvnitř tohoto článku ucítíte. Přeji všem jenom dobro, lásku a poznání.

Denis Cevan (Praha) 15.08.2016