Virtuální hry a egregory

14.09.2016

Již podruhé za posledních 20 let dokázali Pokémoni otřást světem. Osobně jsem se účastnil prvního velkého bumu Pokémonů když mi bylo 12 let, a samozřejmě, jako i většinu ostatních dětí, mě to tehdy absolutně pohltilo. Podruhé již svoji energii tomuto egregoru za žádnou cenu nepropůjčím.

Pojďme se podívat na všechny tyto mánie z magického hlediska. V neposlední řadě zde samozřejmě jde o peníze, které sami o sobě maji velikou magickou moc, ale pokud se vnitřním zrakem podíváme do celé věci ještě hlouběji, tak nalezneme i další úrovně manipulace a to především s našimi dětmi, jejichž mentální, emocionální i fyzické energie jsou nejsilnější.

Egregor je společné energetické a informační pole, které tvoří skupina lidí propojená společnou ideologií, vizí, kulturou apod. Nejkvalitnější ukázkou fungování egregoru najdeme u všech světových náboženství. Každé náboženství sjednocuje lidi se společnou vírou, ideologií a pohledem na vznik a principy fungování našeho světa. Jedinci jsou následně mezi sebou propojeni za pomoci stejných modlideb, symbolů a dalších společných činitelů konkrétního náboženství. Učastníci tohoto náboženství vytvářejí společnou mocnou energii, která ve své podstatě vytváří bytost s vlastním vědomím, které je tvořené energií jedinců, věnujících tomuto egregoru svoji pozornost. To místo, kam směřujeme naši pozornost, je zároveň tím místem, kam směřujeme svoji životní energii. Pokud tři krát denně věnujeme pozornost modlitbě a určitému rituálu, který je vázaný na konkrétní egregor, tak mu tímto věnujeme svoji energii a představte si například, jakou moc mají egregory křesťanství, hinduismu, islámu a jiných velkých světových náboženství. Představte si taky jakou moc mají lidé ovládající tyto a jim podobné egregory. Samozřejně, že člověku, který věnuje určitému egregoru svoji energii, se jistá dávka energie vrací a jistým způsobem se projevuje v jeho životě. Záleží na podstatě daného egregoru a především na jeho tzv. vlastníku.

Neznamená to ovšem hned, že pokud je někdo součástí nějakého egregoru, tak na něj má okamžitě negativní vliv. Záleží na tom, kdo egregor ovládá. Ve většině případů velkých egregorů, existujících na Zemi, je někdo ovládá. Jsou samozřejmě i časté případy, kdy egregor ovládá sám sebe, ale to přesahuje rozsah tohoto článku.

Současně za většinou velkých egregorů na naší planetě stojí právě černí čarodějové a mágové. Není to nic až tak děsivého, oni také maji veliký význam pro náš celoplanetární vývoj a uvědomění, aneb jsou zkrátka součástí této hry. Právě tyto entity, ať už jsou hmotného či jemnohmotného charakteru, stojí momentálně za většinou důležitých materiálních procesů, který ovládají život na Zemi. Všichni lidé kteří jsou dneska součásti skupin jako je Bilderberg group, Trilaterální komise, Římský klub, dnešních Svobodných Zednářů a jiných, jsou zasvěcenci temných magických umění a zajisté většina z nich již umí pracovat s lidstvem v jeho egregorové úrovni.

Teď se pojďme vrátit k Pokémonům. Pokémoni nejsou výjimkou a tvoří egregor opravdu mnoha jedinců, kteří ho současně podporují. Pokéball, jednotlivé atributy a i samotní pokémoni zde ve své podstatě nahrazují magické symboly, které lidé svojí pozorností nabíjejí. Tvůrci tohoto egregoru a egregor samotný mají skze tyto tzv. symboly přístup k energií těchto lidí. Je to naprosto jednoduchý magický princip, který opravdu funguje. Jedním z nejznámějších příkladu ovládaného egregoru, ve známých dějinách lidstva, byla fašistická ideologie, za kterou stály okultní řády Thule a Vril, jejichž byli Hitler a lidi kolem něj součástí.

Další nemálo důležitou úrovní této manipulace je virtualizace světa. Tím, že do této hry zapojily i objektivy telefonních zařízení, začali tvůrci této hry přenášet vědomí jedinců v podstatě do virtuální reality. Na hmotné úrovni to samozřejmě není tolik poznat, většina lidí chválí aplikaci kvuli možnosti chodit na dlouhé procházky (jakoby to před tím nebylo možné), ale na psychické úrovni člověka jde o velmi citlivý proces, který může velmi nepříznivě ovlivnit psychiku člověka a i jeho další jednání a rozhodování. Dalším krokem jsou už jenom Google glasses a jiné virtuální pomůcky, vznikající na dnešním trhu informačních technologií. Kdo chce vědět konkrétně, kam může potenciálně situace směřovat, podívejte se na druhý díl seriálu Black Mirror. Vřele doporučuji.

Tohle je jenom krátký a letmý pohled na věc. Ve skutečnosti je situace mnohem vážnější. Je to jenom na Vás, kam věnujete svoji božskou pozornost. Je jenom na Vás komu a pro jaké účely propůjčíte Vaši moc a sílu. Přeji hodně štěstí při rozhodování.

Denis Cevan