Vize Mysterijní školy

13.04.2017

Jedním z nejdůležitějších aspektů duchovního růstu je nalezení vize. Vize není jenom nějaká naše představa, kterou si sestavíme, podle toho, co si nejvíce přejeme. Vize je uložená někde velmi hluboko v nevědomých rovinách lidské bytosti a proces její hledání a nalezení je duchovní prací par excellence. Vize pramení hluboko ze zdroje naší duchovní podstaty a jedná se o jakýsi plán naší duše, pro který se rozhodla již dávno před tím, než nastoupila na tuto jedinečnou cestu životem. Vyjevení vize přímo souvisí s tím, jak hluboce ke své spirituální podstatě jsme se dokázali dostat. Každé hlubší prozření tím, kým doopravdy jsme, nám přináší větší "pochopení" toho, proč tu vlastně jsme a postupně se před námi začínají vykreslovat jemné obrysy vize našeho života a poslání. Věk nalezení vize se u každého člověka liší. Někdo má jasno již od malého dětství, někdo postupně objevuje svoji vnitřní vizi celý život a každá z těchto možností je výjimečná. Je krásné vědět, kam směřujeme a zároveň je krásné nechat se překvapit, kam nás prozřetelnost zavede.


Rádi Vám tedy v následujících bodech představíme základní strukturu vize mysterijní školy, která byla založená v roce 2015.

 • vytvoření vhodného studijního prostředí pro svobodný duchovní vývoj každého studenta
 • vytvoření vhodného prostředí, ve kterém se studenti budou schopni naplno otevřít sobě a světu kolem nich
 • předání znalostí esoterických nauk v co nejvíce bezprostřední formě tak, aby si každý student vytvořil svůj vlastní přístup a naučil se samostatně na základě své vlastní vnitřní autority rozhodovat o tom, co je pro něj Pravdou
 • vytvoření prostředí, ve kterém se bude střetávat mnoho pohledů na podstatu našeho bytí a mnoho různých systémů práce na sobě, ze kterého si student vybere pro sebe ten nejvhodnější anebo si na základě některých impulsů vytvoří systém vlastní
 • předání znalosti různých esoterických tradic, aby měli studenti co největší rozhled
 • vytvořit energeticky vhodné prostředí pro konfrontaci se všemi osobními stíny a pro přijetí a transformaci vlastních temných aspektů
 • probuzení ve studentech hravosti, přirozené radosti a jednoduchosti (v pravém významu tohoto slova)
 • vedení studentů k převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život
 • naučit studenty přijímat Moudrost z každého okamžiku, setkání i situace
 • naučit studenty stavu hluboké bezprostřední kontemplace se sebou a světem v přítomném okamžiku
 • předat studentům hluboké a rozsáhlé znalosti o sobě i o světě tak, aby je následně dokázali co nejlépe integrovat do světa a do společnosti, ve které žijeme, a aby si uvědomovali, že pokud chtějí změnit svět, tak je nutné začít s osobní hlubokou a důkladnou vnitřní změnou
 • vytvořit prostředí pro setkání mnoha lidí s různými pohledy na esoteriku, spiritualitu a člověka a pro tolik potřebnou syntézu mnoha druhů poznání
 • seznámit studenty jak s tradicionalistickými, tak i s těmi nejmodernějšími pohledy na esoteriku a spiritualitu
 • naučit studenty, jak objevit a realizovat svůj tvůrčí potenciál
 • co nejlépe připravit studenty na jejich osobní cestu k úplnému uzdravení a reintegraci s vědomím toho, že každý odchází do velkého neznámá sám a při setkání s pravou podstatou našeho bytí jsme odkázáni jedině sami na sebe a nikdo jiný se místo nás nepodívá do nekonečné tváře Moudrosti, Lásky a Poznání
 • vytvoření prostředí, ve kterém budou studenti cítit plnou podporu, jak od spolužáků a učitelů, tak i od světa samotného
 • naučit studenty, aby udržovali v harmonii všechny úrovně (fyzickou, emoční, mentální, duchovní a další)

Pokud s námi sdílíte naše vize a pohled na vzdělávání, budeme rádi, když se rozhodnete stát se našimi studenty anebo s námi spolupracovat. Přejeme hluboký mír ve Vašem nitru!

Denis Cevan

Mysterijní škola