Vystoupení z mediální duality

01.10.2016

Současný svět lidí nejen v České Republice, ale i skoro v celé Evropě, se dá pomyslně rozdělit na dva hlavní tábory. Jeden tábor ve své podstatě naslouchá euroatlantické propagandě, a ten druhý naslouchá té propagandě ze strany Ruska. Není předmětem tohoto článku, abychom zmapovali, čí propaganda je milejší, a ke které straně bychom měli chovat větší sympatie. To ať už si rozhodne každý na základě své intuice a inteligence. Předmětem tohoto článku je podívat se na tyto obě propagandy ještě z trochu vyššího měřítka a vyzkoumat, jaké důsledky mají tyto dva hlavní proudy informací na náš každodenní život, a především na naše vztahy k lidem kolem nás.


Situace je teď taková, že ze všech stran na nás z médií útočí různé sady informací, které nás určitým způsobem ovlivňují a formují naše následné chování ve světě. Každý vnímá tyto informace skrze svůj osobní a naprosto jedinečný filtr. Tento filtr je ovlivněn celou škálou různých faktorů. Jeden z hlavních faktorů ovlivňující naše vnímání této mediální reality je v prvé řadě naše výchova. Jsou to informace, které nám předkládali naši rodiče a prarodiče po celou dobu toho nejcitlivějšího období našeho života - během dospívání. V minulém i současném století vždy existovali odborníci, kteří hájili jeden nebo druhý hlavní informační proud, a těmito odborníky byli samozřejmě ovlivněni i lidé, kteří nás vychovávali. Každý ze zmíněných hlavních kanálu hájí (vědomě i nevědomě) řada odborníků. Mezi tyto odborníky patří autority jako jsou učitele na významných vysokých školách, doktoři, politici, blogeři atd. . Zajímavé je, že všichni (ať jsou na jakékoliv straně barikády), vlastní argumenty, které jsou opravdu na vysoké úrovni a jsou podloženy důkazy a informačními zdroji, které jsou většinou také velmi relevantní. Jednoduše řečeno - v dnešní době je absolutně vyloučené, aby se jedinec dostal skrze tyto informační kanály k nějaké objektivnější pravdě. Protože to vypadá, že objektivní Pravda se v našem duálním vnímání světa, které je lidské psychice tak vlastní, přirozeně rozdělila na dvě části. Jedinou cestou je uvědomit si obě tyto části a složit z toho zpátky jediný celistvý obrázek, ale o tom někdy jindy.

Co tedy opravdu rozhoduje o tom, jakou pozici si zvolí dnešní obyčejný občan? Z hlediska vyšší úrovně manipulace na tom vůbec nezáleží. Pro tuto úroveň manipulace je zásadní to, že existují tyto dva pomyslné tábory. Ať už je pravda jakákoliv, pro lidi (i jiné bytosti), které si skrze média hrají s naší společností, to není důležité. Důležité je to, že jsou lidi rozděleny do dvou hlavních skupin, které mezi sebou vytváří disharmonii. Tato disharmonie je velmi zásadní z hlediska rozvratu dnešní společnosti. Podívejte se kolem sebe a všimněte si kolik nenávisti, sporů a nepochopení vytváří tyto dva hlavní informační proudy, které nám zpřístupňují naše média. A to je přesně záměr této vyšší manipulace, které je věnován tento text. Manipulátorům jde především o to, rozeštvát mezi sebou lidi. Aby jakési informační struktury neznámo odkud vytvářely ty opravdové bariéry mezi přirozenou lidskou komunikací. Tyto proudy mají rozdělující charakter, nikoliv jednotící a pokud národ nebo společnost není v jednotě, nikdy nemůže dosáhnout štěstí jako celek. A zároveň i jednotlivec má v takovéto společnosti cestu ke štěstí velmi náročnou. Jenom pro zajímavost - dnes v USA vlastní všechny mediální společnosti jenom 4! korporace, které jsou ještě ke všemu navzájem propletené. Uvědomte si tuto informaci velmi důkladně a po chvilce by se Vám mělo lehce rozjasnit. Zároveň si dovolím připomenout, že zde popisujeme pouze jednu z úrovní celosvětové manipulace.

Příště až budete součástí konfrontace obou těchto informačních proudu skrze lidi ve vašem okolí, zkuste si uvědomit, co je doopravdy důležitější - hájit pomocí ega informace, o kterých si ve většině případu ani nejsme pořádně jisti, nebo prohloubit vztah k bližnímu? A následně pro něj najít opravdové pochopení a otevřít své srdce úrovním, které jsou pro nás všechny tak přirozené. Naše společnost ztratila koletvní integritu na úrovni srdce a v tom spočívají ty nejzásadnější každodenní problémy, které nám brání žít šťastný a naplněný život. Nejdůležitější záležitostí tedy zůstává, postavit se do neutrality mezi oba tábory, a nejedná se pouze o tábory politické, jsou zde i jiné názorové skupiny, které překážejí autentickému vztahu mezi jednotlivci ve společnosti. Zjednodušme se více v těchto názorových i jiných záležitostech, vždyť slovo jednoduchost se nerovná slovu hloupost. Slovo jednoduchý znamená být v jednotě s duchem a to je právě to, co dnešní společnost nejvíce potřebuje.

To, že tady popisujeme jeden ze způsobu manipulace s naší společností neznamená, že bychom za to, co se nám děje, měli odevzdávát odpovědnost manipulující straně. Právě naopak. Je to pouze a jedině naše osobní zodpovědnost. Je to zodpovědnost každého z nás za to, jak vypadá náš společný svět. Pojďme tedy tady a teď milovat svého bližního. Nechme tvořit našimi skutky tu opravdu harmonickou a šťastnou společnost, nehledě na to, kdo si co myslí a čím je ovlivněn. Začněme právě u nás, v našem bezprostředním okolí. Vystupme tímto krokem z manipulující mediální duality a žijme opravdový a autentický život v Lásce. Je to jednoduché.

Denis Cevan