O nás


Tradice Mysterijních škol sahá až do dávných časů starověkého Egypta a jedním z jejich hlavních účelů bylo za jakoukoliv cenu zachovávat posvátné a celistvé učení o našem vesmíru a o přírodních a duchovních zákonech, které v něm fungují. Tyto znalosti se z generace na generaci předávaly vhodným adeptům, kteří následně vnášeli vyšší řád a rovnováhu do všech oblastí fungování lidské společnosti. Tito adepti byli zasvěceni do velkých mystérií (tajemství) našeho vesmíru a absolutně si uvědomovali tvůrčí podstatu lidské bytosti a veškerou odpovědnost, která z toho plyne. Nejednalo se o žádné dogmatické učení, na které jsme zvyklí u náboženství v dnešní době, ale jednalo se o učení, které vycházelo z bezprostředního přímého poznání základních principů fungování našeho vesmíru. Věda a procesy duchovního poznávání byly v té době ještě v rovnováze a doplňovaly se navzájem stejně, jako mužská energie doplňuje energii ženskou a naopak, z čehož vzniká harmonie potřebná pro pochopení podstaty našeho Bytí.

V naší novodobé Mysterijní škole ctíme tradice a ducha starověkých Mysterijních škol a zároveň do našeho učení vnášíme aktuální a nejnovější znalosti z oblasti duchovního poznání. Zároveň s radostí poznáváme, že znalosti novodobého a starověkého světa se potkávají v harmonii, protože věčná podstata naší existence zůstává stále neměnná. Mysterijní školy starověkého Egypta jsou pro nás inspirací a jsme vděční, že na jejich učení a filosofii můžeme v dnešní době navázat.

Existuje pouze jediná Pravda a na energetické rovině pouze jediná cesta k ní, která se projevuje v mnoha podobách. Na našich kurzech Vám pomůžeme najít Váš vnitřní zdroj poznání, který Vás již dále povede Vaší naprosto jedinečnou cestou. Předáme Vám vědění, které Vám pomůže si rozpomenou na to, kým jste a kam jdete. Můžeme vám pouze posvítit naším plamenem Lásky na vaši individuální cestu, která je u všech lidí jiná a přeci tak stejná. Je to cesta, kterou prošla většina duchovních učitelů na naší Zemi. Je to cesta Lásky, Pravdy a Svobody. 


S Láskou a hlubokou úctou

Denis Cevan, zakladatel a lektor Mysterijní školy