1. ročník


Thovtova Mysteriní škola - 1. ročník


Thovtova Mysterijní škola je prvním projektem a jedním z hlavních kurzů, které Mysterijní škola pořádá. Thovt je egyptským Bohem magie, písma, moudrosti a poznání. Podle jedné z legend Thovt přinesl již více než před 12 500 lety znalosti z bájné Atlantidy na území dnešního Egypta. Znalosti, které tento atlantský zasvěcenec a kněz zachoval, pomohly jemu a skupině dalších knězů z Atlantidy založit zcela novou a prosperující civilizaci. Egyptská kultura, kterou dnes poznáváme, nemá žádné známky vývoje od jednodušší formy k formě složitější, jak tomu bývá u většiny jiných kultur. Egyptská kultura se jednoduše objevila a nacházela se rovnou na velmi vysoké úrovni rozvoje, což přidává atlantské verzi příběhu velmi reálný rozměr. Podle jednoho z prastarých učení se na naší planetě cyklicky střídají čtyři hlavní období - Satja-Yuga (Zlatý věk), Treta-Yuga (Stříbrný věk), Dvapara-Yuga (Bronzový věk) a Kali-Yuga (Železný věk). Naše planeta se v dnešní době nachází zhruba ve vrcholném bodě období Kali-Yugy, kdy jsou poměry energií Jin a Jang značně nevyvážené a to způsobuje pokles duchovního sebeuvědomění současného člověka na minimální hodnoty. Starověcí Egypťané často směřovali svoji pozornost k tzv. období Zep Tepi (Počátek času), toto období se dá přirovnat k období Zlatého věku, kdy na Zemi ještě vládli Bohové. Některé texty tvrdí, že právě těmito Bohy jsme kdysi byli my - lidé, ale tehdy bylo naše vědomí mnohem více ukotveno v naší duchovní podstatě. Lidstvo tehdy vedlo život v souladu s vesmírnými zákony a žilo v harmonii s naší planetou. Časy se přirozeně mění a cyklicky střídají, a proto i tomuto období přišel konec a kolektivní energie začaly směřovat k Železnému věku, ve kterém se právě nacházíme. Zákonitě i toto období momentálně přechází do závěrečné fáze a energie se začínají vracet zpátky do mnohem větší rovnováhy.

Procházíme momentálně určitým očistným procesem, který po nás lidech vyžaduje, abychom obrátili pozornost do našeho nitra a rozpomněli se na to, kým skutečně jsme. Každá opravdová duchovní nauka učí o tvůrčí podstatě člověka a právě k tomuto poznání a uvědomění vedeme studenty Thovtovy Mysterijní školy. Dnes je pro mnohé lidi výzvou uvědomit si tuto svoji podstatu a začít ji opravdu žít v našem "reálném" světě. Bůh Thovt se v dnešní době stává patronem mnoha lidí, kteří hledají Pravdu. Jeho učení nás inspiruje na naší cestě za poznáním sebe a podporuje nás ve všech krizových momentech našeho duchovního vývoje. Thovt patří mezi lunární božstva a proto nám na symbolické úrovni pomáhá projít nočními krajinami naší duše. Také nás učení tohoto zasvěcence vede k poznání mnohoúrovňovosti našeho vesmíru a ke schopnosti nazírat na opravdovou podstatu fenoménů.

Základní studium Thovtovy mysterijní školy se skládá ze dvou ročníků a každý ročník se skládá ze dvou semestrů. Semestr obsahuje čtyři stupně. Každý stupeň v sobě zahrnuje celý den výuky, praxe a náležitých zasvěcení (sobota nebo neděle 10:00 - 17:00). Obvykle jsou čtyři stupně rozloženy do čtyř po sobě jdoucích měsíců.

Vyučuje: Denis Cevan a případně další specializovaní (pozvaní) lektořiZákladní témata studia

 • Mystéria starověkého Egypta a jiných významných kultur
 • Egyptské mýty, jejich esoterický výklad a kontexty s jinými duchovními směry
 • Hermetismus
 • Základy posvátné Kabaly a duchovní práce se Stromem života
 • Vysoká Magie a tvůrčí podstata Lidské bytosti
 • Praktická Vysoká Magie v každodenním životě - rituály, magická imaginace, práce se záměrem a s pozorností, realizace vlastního potenciálu v naší realitě, ochrany a mnoho dalšího
 • Vypojení z parazitických systému, které mohou ovlivňovat náš život; podstata fungování egregorů
 • Nalezení vlastního vnitřního Průvodce a učitele, kontakt s duchovním světem bezprostředně skrze svoje nitro
 • Lucidní snění a astrální cestování
 • Řízené meditace, očistné a transformační techniky, cvičení
 • Uvedení do bezprostředního kontaktu s vnitřním zdrojem poznání
 • Duševní alchymie a transformace temných energií
 • Podstata psychospirituální krize osobnosti (temná noc duše)
 • Zasvěcení do 22 Mystérií boha Thovta
 • Tajemství Tarotu, okultní symbolika, práce se symboly a archetypy
 • Astrologie a její využití v Magii
 • Posvátná geometrie
 • Energetický systém člověka a systémy jeho harmonizace
 • Holistická práce s člověkem (uzdravení na všech úrovních)
 • Zasvěcení do některých systémů Reiki-Do a jejich praktikování (Usui Reiki, Seichem, Ra-Sheeba, Shambhala a další)
 • Vědomá práce s Kundalini energií
 • Uzemnění a práce se zemskými energiemi
 • Pro zájemce cvičení jógy
 • A mnoho jiného

Výše uvedená látka je podle obtížnosti rozložená do dvou ročníků. V prvním ročníku se zabýváme základy každého tématu, v druhém se již zabýváme pokročilým a hlubším studiem.


Termíny

Termíny prvního semestru prvního ročníku:

1. STUPEŇ

Praha - 7. 9. 2019 - 10:00 - 17:00

Brno - 8. 9. 2019 - 10:00 - 17:00

2. STUPEŇ

Praha - 5. 10. 2019 - 10:00 - 17:00

Brno - 6. 10. 2019 - 10:00 - 17:00

3. STUPEŇ

Praha - 2. 11. 2019 - 10:00 - 17:00

Brno - 3. 11. 2019 - 10:00 - 17:00

4. STUPEŇ

Praha - 7. 12. 2019 - 10:00 - 17:00 

Brno - 8. 12. 2019 - 10:00 - 17:00

Pro postup do druhého semestru prochází student písemnou zkouškou a pohovorem.

Termíny druhého semestru prvního ročníku:

5. STUPEŇ

Praha - Leden 2020 - přesný termín bude upřesněn

Brno - Leden 2020  - přesný termín bude upřesněn

6. STUPEŇ

Praha - Únor 2020  - přesný termín bude upřesněn

Brno - Únor 2020  - přesný termín bude upřesněn

7. STUPEŇ

Praha - Březen 2020  - přesný termín bude upřesněn

Brno - Březen 2020  - přesný termín bude upřesněn

8. STUPEŇ

Praha - Duben 2020 - přesný termín bude upřesněn

Brno - Duben 2020 - přesný termín bude upřesněn

Termíny pro konání seminářů 2. semestru mohou být stanoveny na základě společné dohody všech zúčastněných. 

Pro úspěšné absolvování 1. ročníku školy a získání certifikátu je povinná účast na všech stupních a splnění závěrečné písemné a ústní zkoušky.

Pokud se nebudete moci zúčastnit výuky v některém z termínů, budou vyhlášeny náhradní termíny anebo si kurz nahradíte s paralelní skupinou.


Místa konání

Praha - konkrétní adresa bude přihlášeným zaslána do e-mailu.

Brno - konkrétní adresa bude přihlášeným zaslána do e-mailu.


Cena

1500,- / den (stupeň)

Po celou dobu studia mohou studenti 1. ročníku Thovtovy Mysterijní školy využít slevu 20% na Individuální služby nabízené v rámci Mysterijní školy. 


Ke studiu se můžete přihlásit pomocí formuláře ve spodní částí této stránky. 

Po přihlášení obdržíte další informace.


Srdečně se těším na sdílení našich cest.

Vedoucí kurzu a lektor

Denis Cevan


Online přihláška ke studiu Thovtovy Mysterijní školy

*Vyplnění tohoto pole je povinné. Tento souhlas ze zákona potřebujeme, abychom mohli zpracovat Vaši přihlášku. Bez udělení tohoto souhlasu, není možné přihlášku odeslat.

Úplné znění souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR).